Home

Veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

Předmět

7.12.2017

18. 12. 2017, 17:00 hod

Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí