Milnea

státní podnik v likvidaci

Sídlo společnosti

Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 16304

Identifikační číslo

00016187

Likvidátor

JUDr. Jan Rudolf

+420 226 206 604

Novinky